Vind én af 3 Playstation 4 Pros

Enter here for a chance to win!

By submitting your information, you agree to the below Rules & Regulations

Regler og bestemmelser

Uddybede vilkår - Til anvendelse på Destiny 2 kampagne-hjemmesiden: 1. Vær venlig at læse disse betingelser for tilmelding omhyggeligt. Ved at indsende en tilmelding anses du for at have læst og accepteret dem. 2. Promotor og dataregistreringsansvarlig er Hansen & Co, Ordrupvej 164, 2920 Charlottenlund. 3. Hvem kan deltage: Denne kampagne er åben for alle lovlige indbyggere i Danmark, som er 16 år eller derover på dagen for tilmelding, dog ikke for: 1) ansatte hos Hansen & Co. 2) ansatte hos en tredjepart, som er involveret i at hjælpe os med denne kampagne, og 3) umiddelbare familiemedlemmer af 1) og 2). Vi kan forlange enhver oplysning, som vi anser for rimeligt nødvendig for at kunne godkende din berettigelse til at være med i denne kampagne, inklusive ID (pas/kørekort) som bevis for din alder. 4. Hvornår man kan tilmelde sig: Du skal tilmelde dig mellem den 25. august 2017 og den 10. oktober for at have en chance for at vinde. 5. Kampagnen: Denne kampagne inkluderer en gratis præmielodtrækning, som finder sted den 11. oktober 2017. Tre af de tilmeldte vil blive tilfældigt udvalgt til at vinde præmierne. 6. Hvordan man kan tilmelde sig: Besøg https://dk.rockstarenergy.com/ i løbet af kampagneperioden, hvor du vil blive spurgt om følgende oplysninger: i) Dit fulde navn ii) Din e-mailadresse iii) Din postadresse iv) Dit mobilnummer 7. Præmiedetaljer: Vinderne vil modtage én af tre Playstation 4 Pro konsoller med et Destiny 2 spil. Vi giver vinderne besked i løbet af én uge, efter de er blevet udtrukket som vindere. Vi kontakter vinderne ved hjælp af de kontaktoplysninger, de har afgivet ved tilmeldingen til kampagnen. Vi sender vinderne deres præmier med posten i løbet af 10 dage, efter det er lykkedes os at give dem besked om, at de har vundet. 8. Det er ikke nødvendigt at købe noget for at deltage i denne kampagne. Kun 1 tilmelding pr. person. 9. Du skal selv registrere din tilmelding. Du må ikke bruge en særlig software eller en anden metode til at indsende flere tilmeldinger. 10. Der er ingen alternative præmier, heller ikke kontante penge (heller ikke for dele af præmierne). Vi forbeholder os retten til at erstatte en præmie (og enhver del af en præmie) med en alternativ præmie af samme eller højere værdi, men kun hvor vi anser det for nødvendigt som følge af hændelser uden for vores rimelige kontrol. Vinderne må ikke overlade det til andre at modtage deres præmie uden vores tilladelse. 11. Vi må, efter vores eget skøn, vælge at genuddele præmien til en reserve-vinder udvalgt på samme måde som den oprindelige vinder, hvis den oprindelige vinder ikke kan godkendes ved vores deltagerberettigelses-kontrol, eller hvis den oprindelige vinder diskvalificeres i henhold til betingelse 14. 12. Hvis vi har været ude af stand til at få kontakt med en vinder i løbet af en uge, efter vi har oplyst vedkommende om præmiegevinsten, kan vi vælge at trække deres præmie tilbage og udvælge en erstatningsvinder i stedet for. 13. Vi forbeholder os retten til at suspendere, variere eller annullere denne kampagne og/eller variere betingelserne uden varsel, hvis vi anser det for absolut nødvendigt som følge af hændelser uden for vores rimelige kontrol. Hvis dette er tilfældet, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at minimere de skuffelser, det kan medføre. 14. Vi kan diskvalificere enhver, der: 1) bryder en af disse betingelser, eller 2) på anden måde underminerer eller truer denne kampagnes integritet. 15. Vores beslutning er endelig, hvad angår alle sager relateret til denne kampagne. 16. I det maksimale omfang tilladt af loven, vil vi ikke være ansvarlige for: 1) din manglende evne til at deltage i denne kampagne på grund af problemer med din telefon eller dit netværk, 2) din manglende evne til at deltage i denne kampagne på grund af tekniske problemer med vores hjemmeside, eller 3) ethvert tab, beskadigelse eller tilskadekomst, som vinderne måtte lide i forbindelse med modtagelsen af præmierne. 17. Vi vil bruge de personlige oplysninger, du indsender til os i forbindelse med kampagnen til at administrere denne kampagne (herunder ved at dele disse med vores partner A.G.BARR p.l.c., som vi arbejder sammen med i distributionen af Rockstar). Vi forestiller os, at vinderne kan engagere sig med os i forhold til deres præmiegevinst ved at dele medier, billeder og indhold på sociale medier. Vi kan bruge (og tillader A.G.BARR p.l.c. at bruge) ethvert sådant delt indhold på medier, der anvendes til at promovere mærket Rockstar. Vi vil ikke bruge nogen form for personlige oplysninger, indsendt eller på anden måde opnået i forbindelse med denne kampagne til andre formål uden forudgående tilladelse. Vi sletter kopier af ID indsendt af deltagere, når vi har afsluttet vores godkendelses-kontroller. 18. Det kan kræves, at præmievinderne deltager i ubetalt publicity i et rimeligt omfang i forbindelse med denne kampagne. 19. Selv-adresseret kuvert, tydeligt markeret med ”marketingafdelingen”, med oplysninger om din forespørgsel til: Hansen & Co, Ordrupvej 164, 2920 Charlottenlund i løbet af 3 måneder efter kampagneperiodens udløb. 20. Disse deltagerbetingelser vil blive fortolket og anvendt på basis af dansk lov, og udelukkende landets domstole vil have retlig kompetence i ethvert tilfælde af strid.